Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich

Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich realizuje zadania określone w ustawach i przepisach wykonawczych dotyczących ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta  Siemianowice Śląskie. 

Komendę nadzoruje właściwy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji - zgodnie z trybem kierowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji jest obiekt Komendy Miejskiej Policji w  Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16

Zakres działania Komendy określają następujące przepisy: 

Zarządzenie nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Zarządzenie nr 676 Komendanta Głównego Policji z dnisa 10 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 02.09.2008
Data modyfikacji 26.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tatiana Lukoszek
Osoba udostępniająca informację:
Jagoda Tomanek - Olczak rzecznik
Osoba modyfikująca informację:
Tatiana Lukoszek
do góry