Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy profilaktyczne i prewencyjne

NIE REAGUJESZ-AKCEPTUJESZ  - kampania ma na celu ograniczenie liczby przestępstw, przede wszystkim poprzez zwiększenie świadomości obywatelskiej oraz wzmocnienie reakcji mieszkańców Siemianowic Ślaskich na przypadki naruszenia prawa. Policjanci chcą uwrażliwić siemianowiczan na przypadki łamania prawa, określane jako przestępstwa szczególnie uciążliwe społecznie. W tym zakresie stróże prawa kładą nacisk przede wszystkim na kradzieże, włamania, kradzieże samochodów, bójki i pobicia oraz przestępstwa rozbójnicze.

 

Idź - jedź - żyj rok - pieszego 2017 - kampania ma na celu ograniczenie liczby tragicznych zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Realizowana jest przez inicjowanie i organizowanie działań, zmierzających do kształtowania nawyków poszanowania przepisów prawa przez pieszych, popularyzowaniu wśród kierujących właściwych zachowań w rejonie przejść dla pieszych, strefach zamieszkania oraz na pozostałych drogach, a także zachęcanie pieszych do noszenia elementów odblaskowych na codziennym ubiorze.

 

Z MŁODYM KIEROWCĄ W DRODZE PO DOŚWIADCZENIE - celem kampanii jest ograniczenie zdarzeń drogowych i ich skutków wśród młodych kierowców. Program został ukierunkowany na zapobieganie powstawaniu zdarzeń z udziałem kierujących pojazdami mechanicznymi w wieku 18-25 lat. Jak wynika z przeprowadzonej analizy zdarzeń drogowych na terenie woj. śląskiego, co czwarty wypadek drogowy gdzie sprawcą był kierujący pojazdem mechanicznym, był spowodowany przez jednego z młodych kierowców. Co trzecia osoba która zginęła z winy kierującego pojazdem mechanicznym, poniosła śmierć w wyniku błędu popełnionego przez kierowcę w wieku 18-25 lat. W ramach kampanii policjanci z siemianowickiej drogówki będą prowadzić szereg działań edukacyjno - profilaktycznych w postaci spotkań, prelekcji, pogadanek obejmujących grupy wiekowe 18-25 lat. Tą forma działalności objęte zostaną między innymi ośrodki szkolenia kierowców, szkoły jazdy oraz uczniowie siemianowickich szkół ponadgimnazjalnych.

 

ZIELONA STREFA – celem akcji jest zapewnienie lepszej ochrony zwierząt i zwalczanie nieludzkiego ich traktowania. W tym celu w KMP Siemianowice Śląskie został stworzony specjalny adres poczty elektronicznej: grzegorz.pasternak@siemianowice.ka.policja.gov.pl, pod który można wysyłać informacje o nieludzkim traktowaniu zwierząt, poprzez m.in. ich torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie w niewłaściwych warunkach oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem.

 

BEZPIECZNE FERIE – Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie Siemianowic Śląskich oraz wyeliminowanie czynników mających wpływ na wzrost zagrożeń w rejonach wypoczynku dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych.

 

BEZPIECZNE WAKACJE - celem akcji jest wyeliminowanie czynników mających wpływ na wzrost zagrożeń w rejonach wypoczynku dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych, ograniczenie przestępczości w tych miejscach, zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie miasta Siemianowic Śląskich oraz ograniczenie demoralizacji osób nieletnich.

 

MŁODOŚĆ – TRZEŹWOŚĆ – to program kontrolno-porządkowy realizowany przez Zespół ds. nieletnich, patologii i prewencji kryminalnej KMP w Siemianowicach Śląskich. Celem programu jest ograniczenie i zwalczanie zjawiska alkoholizowania się nieletnich na terenie miasta Siemianowice Śląskie; dążenie do likwidacji lub ograniczenia profilu działalności podmiotów gospodarczych naruszających przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi; podniesienie poziomu dyscypliny społecznej, w szczególności mobilizowanie podmiotów gospodarczych do przestrzegania i poszanowania obowiązujących przepisów prawa w zakresie obrotu napojami alkoholowymi; ujawnianie nieletnich zagrożonych demoralizacją (patologią alkoholizmu) oraz udzielanie im pomocy psychospołecznej poprzez kierowanie do odpowiednich instytucji zajmujących się leczeniem uzależnień, organizacją czasu wolnego.

 

 

Metryczka

Data publikacji 01.03.2012
Data modyfikacji 26.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mł. asp. Jagoda Tomanek-Olczak
Osoba udostępniająca informację:
Mł. asp. Jagoda Tomanek-Olczak Rzecznik Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
Tatiana Lukoszek
do góry