KONTROLE WEWNĘTRZNE - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Informacji Publicznej

KONTROLE WEWNĘTRZNE

 

Rok

kontroli

Temat

kontroli

Kontrolowana

komórka

 

2013

Sposób realizacji Zarządzenia nr 852 Komendanta  Głównego Policji z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie  postępowania i użytkowania broni palnej.

Wydział Krymnalny 

2013 Przestrzeganie przepisów dotyczących przechowywania dokumentów zawierających informacje niejawne poza kancelarią tajną Komórki organizcyjne KMP

2013

 

Opracowanie i przechowywanie dokumentów niejawnych w komputerach, które nie zostały dopuszczone do przetwarzania informacji niejawnych
 

Komórki organizacyjne KMP

 

 

Rok kontroli 

Temat Kontroli Kontrolowana Komórka
2011 Terminowość i prawidłowość sporządzania kart MRD-2 Wydział Ruchu Drogowego
2011 Realizacja gospodarki mandatowej w zakresie prawidłoweośći i terminowości rozliczania nałożonych grzywien w formie MK Wydział  Prewencji i Zespół Finansów i Zaopatrzenia 
2010 Realizacja Decyzji Nr 76/09 z dnia 20.12.2009r. Komendanta Miejskiego Poilicji w Siemianowicach Śl. Wydział Rucu Drogowego
2010 Realizacja wybranych zagadnień procedury Niebieskiej Karty. Wydział Prewencji 
2010 Terminowość rejestracji w KSIP postępowań przygotowawczych, podejrzanych i nieletnich sprawców czynów karalnych oraz utraconych pojazdów, nadzoru słuzbowego nad wprowadzaniem danych do KSIP Wydział Kryminalny 
2010 Prawidłowość i termoinowość realizacji i aktualizacji dokumentacji MOB. Wydział Prewencji 
2009 Zasadność, legalność prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzania do IW. Wydział Prewencji 
2009  Prawidłowość powielania w roku 2009 dokumentów niejawnych, oraz sposobu ich sporządzania i oznaczania. Kancelaria Tajna, Wydział Kryminalny, Referat d/w z PG
2009 Prawawidłowość przechowywania, ewidencjonowania, przekazywania do użytkowania broni palnej w WK, WRD, Ref. dw. z PG, ZD Wydz. Prew.  Wydział  Kryminalny, Wydział Ruchu Drogowego, Referat  dw. z PG, Wydział Prewencji
2009 Prawidłowość rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych w KMP w Siemianowicach Śl.  Wydział Kryminalny 
2009 Konwojowania i doprowadzania osób w WK i Ref. dw. Z PG KMP w Siemianowicach Śl. 
 
Wydział Kryminalny, Referat  dw. z PG
2009 Przestrzeganie przepisów w zakresie prowadzenia pracy kancelaryjne
 
Wydział  Prewencji,  Wydział  Kryminalny

 


 

Metryczka

Data publikacji : 30.11.2011
Data modyfikacji : 11.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Banaśkiewicz/Rafał Sodo
Osoba udostępniająca informację:
Pełnomocnik Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śl. do Ochrony Informacji Niejawnych
Osoba modyfikująca informację:
Jagoda Tomanek-Olczak
do góry