Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

nadkom. mgr Rafał Stańko 

 sekretariat komendanta: tel. 47 85 312 12

 email: komendant@siemianowice.ka.policja.gov.pl

 
PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

  
nadkom. mgr Michał Szynol

sekretariat komendanta: tel. 47 85 312 12
Wydział Prewencji KMP w Siemianowicach Śląskich 

Naczelnik podinsp. mgr  Emilian Klimas  

Z-ca Naczelnika nadkom. mgr Grzegorz Pasternak

sekretariat tel. 47 85 312 60

e-mail: prewencja@siemianowice.ka.policja.gov.pl Wydział Ruchu Drogowego KMP w Siemianowicach Śląskich 

Naczelnik kom. Krzysztof Lampa

sekretariat tel. 47 85 312 90

email: rd@siemianowice.ka.policja.gov.pl 

 

Wydział Kryminalny KMP w Siemianowicach Śląskich 

Naczelnik asp.szt. Wojciech Madej

Z-ca Naczelnika nadkom. mgr Arkadiusz Górzycki

sekretariat tel. 47 85 312 80 

email: kryminalny@siemianowice.ka.policja.gov.pl 

 

Referat do walki z Przestępczością Gospodarczą

KMP w Siemianowicach Śląskich 

Kierownik asp.szt. Grzegorz Gawin

tel. 47 85 312 71  

email: pg@siemianowice.ka.policja.gov.pl Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Siemianowicach Śląskich 

asystent asp.szt. Dorota Krupińska

tel. 47 85 312 18

email: kadry@siemianowice.ka.policja.gov.pl 

 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Siemianowicach Śląskich 

specjalista kom. mgr Rafał Sodo

tel. 47 85 312 16

email: rafal.sodo@siemianowice.ka.policja.gov.pl 


Zespół Łączności i Informatyki KMP w Siemianowicach Śląskich 

asystent asp.szt. Rafał Juranek 

tel. 47 85 312 48

email: teleinformatyka@siemianowice.ka.policja.gov.pl Jednoosobowe Stanowisko ds. Prezydialnych KMP w Siemianowicach Śląskich 

inspektor Marzena Karcz

tel. 47 85 312 12

email: komendant@siemianowice.ka.policja.gov.pl 

 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Siemianowicach Śląskich 

st.specjalista Robert Wontek 

tel. 47 853 12 22

email: finanse@siemianowice.ka.policja.gov.pl 

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

specjalista kom. Tatiana Lukoszek

tel. 47 85 312 78

email: rzecznik@siemianowice.ka.policja.gov.pl

Metryczka

Data wytworzenia : 02.09.2020
Data publikacji : 18.02.2019
Data modyfikacji : 02.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tatiana Lukoszek
Osoba udostępniająca informację:
Tatiana Lukoszek Rzecznik
Osoba modyfikująca informację:
Tatiana Lukoszek
do góry