Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Prowadzone rejestry i ewidencje


Informacje publiczne zawarte w rejestrach i ewidencjach udostępniane są na wniosek, z tym, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych w szczególności: tajemnicy przedsiębiorcy, kontroli państwowej, postępowania administracyjnego, postępowania karnego, ochrony życia prywatnego i rodzinnego i innych dóbr osobistych.

Zgodę na dostęp do wszystkich rejestrów wyraża Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich, żaden z poniższych rejestrów nie jest publikowany.

 

ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA KMP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE:

 

1. Rejestr prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne.

2. Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

3. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.

4. Rejestr protokołów szkód.

5. Rejestr lokali mieszkalnych i teczek mieszkaniowych.

6. Rejestr protokołów zdawczo-odbiorczych i umów o wspólnej odpowiedzilaności materialnej.

7. Rejestr wizyt w strefie ovhronnej.

8. Ewidencja obecności.

Powyższe zestawienie sporządziła: Katarzyna Żabicka
 JEDNOOSOBOWE STANOWISKO D/S PREZYDIALNYCH :

 

1. Dziennik korespondencyjny dokumentacji jawnej.

2. Książka doręczeń przesyłek miejscowych.

3. Dziennik korespondencyjny przepisów prawnych.

4. Rejestr przepisów Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich.

5. Rejestr upoważnień do odbioru korespondencji.

6. Rejestr przyjęć interesantów.

7. Ewidencja wydawania kluczy do pomieszczeń służbowych strefy ochronnej III.

8. Rejestr upoważnień do kontroli.

9. Książka ewidencji pieczęci i stempli.

10. Ewidencja wydawanych referentek.

11. Rejestr dzienników, dokumentacji i książek ewidencyjnych- WKT.

12. Rejestr spisów akt przekazanych do składnicy akt kategorii "A".

13. Rejestr spisów akt przekazanych do składnicy akt kategorii "B" i "BE".

14. Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii "B" i "BE".

15. Rejestr brakowania akt kategorii "BC".

16. Rejestr udostępnienia akt ze składnicy akt.

17. Ewidencja akt zagubionych.

Powyższe zestawienie sporządziła: Marzena Karcz

 

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY:

 

1. Elektroniczny dziennik korespondencyjny.

2. Książki doręczeń korespondencji (miejscowych i do Prokuratury).

3. Elektroniczny rejestr czynności dochodzeniowo-śledczych (ERCDŚ).

4. Ewidencja obecności.

5. Ewidencja wyjść w godzinach pracy.

6. Ewidencja telegramów.

7. Rejestr aktów prawnych.

8. Rejestr kart MRD.

9. Rejestr dzienników dokumentacji i książek ewidencyjnych- WKT.

10. Książka nadzoru nad bronią palną.

11. Rejestr wydawanych notatników służbowych.

12. Dziennik korespondencyjny do pokwitowań otrzymanej korespondencji.

13. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

14. Ewidencja nadanych upoważnień do przetwarzania danych PNR.

15. Rejestr wizyt w strefie ochronnej.

16. Książka dyspozytorska.

17. Książka służby konwojowej.

18. Książka nadzoru.

19. Zeszyt odpraw do służby.

20. Rejestr wydawanych upoważnień do ERCDŚ.

21. Rejestr wydawanych upoważnień do KSIP.

22. Wykaz wysyłki resortowej.

Powyższe zestawienie sporządził: Wojciech Madej

 

ZESPÓŁ D/S OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH:

 

1. Rejestr zaświadczeń o odbyciu szkolenia z OIN.

2. Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa.

3. Rejestr umorzonych postępowń sprawdzających.

4. Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa.

5. Rejestr akt postępowań sprawdzających.

6. Dzienniki korespondencyjne.

7. Rejestr wydanych zaświadczeń o przeszkoleniu KSI.

8. Ewidencja osób upoważnionych i użytkowników końcowych do dostępu do KSI.

9. Rejestr czynności przetwarzania RODO.

10. Wykaz wszystkich kategorii czynności przetwarzania DODO.

Powyższe zestawienie sporządził: Rafał Sodo

 

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO 

l.p. Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeżeli tak to gdzie
1 Dziennik korespondencyjny  Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Nie jest publikowany
2 Dziennik podawczy Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Nie jest publikowany
3 Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Nie jest publikowany
4 Rejestr zatrzymanych praw jazdy  Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Nie jest publikowany
5 Rejestr Sporządzonych kart PRD-5 przez funkcjonariuszy WRD Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Nie jest publikowany
6 Rejestr Sporządzonych kart PRD-5 przez oskarżycieli publicznych  Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Nie jest publikowany
7 Rejestr pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych (5 alkosensorów, 3 RMP).  Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Nie jest publikowany

Powyższe zestawienie sporządzi: Krzysztof Lampa

WYDZIAŁ PREWENCJI

l.p. Nazwa prowadzonego rejestru, Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeżeli tak to gdzie
1 Dziennik korespondencji przychodzącej Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
2 Książka doręczeń przesyłek miejscowych Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
3 Rejestr książek i dzienników Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30
 
Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
4 Rejestr wokand Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
5 Rejestr Meldunków Informacyjnych Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
6 Rejestr sporządzonych kart PRD-5 przez oskarżycieli publicznych Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
7 Rejestr aktów prawnych Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich  Nie jest publikowany
8 Rejestr wniosków wychodzących do SR Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
9 Rejestr Niebieskich Kart Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
10 Rejestr druków ścisłego zarachowania MKK Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
11

Ewidencja wyjść w godzinach pracy

Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
12

Ewidencja obecności

Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany

 Powyższe zestawienie przygotował: Sławomir Góras

Metryczka

Data publikacji : 11.10.2011
Data modyfikacji : 17.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tatiana Lukoszek
Osoba udostępniająca informację:
Tatiana Lukoszek Rzecznik
Osoba modyfikująca informację:
Tatiana Lukoszek
do góry