Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Prowadzone rejestry i ewidencje


Informacje publiczne zawarte w rejestrach i ewidencjach udostępniane są na wniosek, z tym, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych w szczególności: tajemnicy przedsiębiorcy, kontroli państwowej, postępowania administracyjnego, postępowania karnego, ochrony życia prywatnego i rodzinnego i innych dóbr osobistych.

 

ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA KMP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

l.p Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeżeli tak to gdzie
1 Rejestr prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Siemianowicach Śląskich, piętro II, pokój 53, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
2 Rejestr składanych ofert Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Siemianowicach Śląskich, piętro II, pokój 53, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
3 Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Siemianowicach Śląskich, piętro II, pokój 53, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
4 Ewidencja druków ścisłego zarachowania Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Siemianowicach Śląskich, piętro II, pokój 53, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
5
Rejestr protokołów szkód
Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Siemianowicach Śląskich, piętro II, pokój 53, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
6 Rejestr lokali mieszkalnych i teczek mieszkaniowych Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Siemianowicach Śląskich, piętro II, pokój 53, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany

 Powyższe zestawienie sporządziła: Katarzyna Żabicka


JEDNOOSOBOWE STANOWISKO D/S PREZYDIALNYCH 

l.p.  Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak, to gdzie
1

Rejestr skarg i wniosków
 

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach
od poniedziałku do piątku 
od 7.30 – 15.30
Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach
od poniedziałku do piątku 
od 7.30 – 15.30
Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
2 Rejestr listów i anonimów Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach
od poniedziałku do piątku 
od 7.30 – 15.30
Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
3 Rejestr przyjęć interesantów Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach
od poniedziałku do piątku 
od 7.30 – 15.30
Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
4 Ewidencja pieczęci i stempli Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach
od poniedziałku do piątku 
od 7.30 – 15.30
 
Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
5 Rejestr aktów prawnych Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach
od poniedziałku do piątku 
od 7.30 – 15.30
Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
6 Rejestr wydawanych referentek Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach
od poniedziałku do piątku 
od 7.30 – 15.30
Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
7 Rejestr dzienników, dokumentacji i książek ewidencyjnych - WKT Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach
od poniedziałku do piątku 
od 7.30 – 15.30
Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
8 Rejestr spisów akt przekazanych do składnicy kategorii „A” Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach
od poniedziałku do piątku 
od 7.30 – 15.30
 
Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
9 Rejestr spisów akt przekazanych do składnicy kategorii „B” i „BE” Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach
od poniedziałku do piątku 
od 7.30 – 15.30
Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
10 Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” i „BE” Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach
od poniedziałku do piątku 
od 7.30 – 15.30
Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
11 Rejestr brakowania akt kategorii „BC”
 
Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach
od poniedziałku do piątku 
od 7.30 – 15.30
Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
12 Rejestr udostępnień akt Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach
od poniedziałku do piątku 
od 7.30 – 15.30
Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany

Powyższe zestawienie sporządziła: Marzena Karcz

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY 

l.p.  Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeżeli tak to gdzie
1 Dzienniki korespondencyjne  Sekretariat Wydziału Kryminalnego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Kryminalnego  Nie jest publikowany
2 Dzienniki podawcze Sekretariat Wydziału Kryminalnego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Kryminalnego  Nie jest publikowany
3 Książki doręczeń Sekretariat Wydziału Kryminalnego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Kryminalnego  Nie jest publikowany
4 Książka RCS, elektroniczny RSD Sekretariat Wydziału Kryminalnego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Kryminalnego  Nie jest publikowany
5 Ewidencja obecności  Sekretariat Wydziału Kryminalnego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Kryminalnego  Nie jest publikowany
6 Ewidencja wyjść w godzinach pracy  Sekretariat Wydziału Kryminalnego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Kryminalnego  Nie jest publikowany
7 Ewidencja telegramów Sekretariat Wydziału Kryminalnego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Kryminalnego  Nie jest publikowany
8 Rejestr aktów prawnych Sekretariat Wydziału Kryminalnego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Kryminalnego  Nie jest publikowany
10 Rejestr kart PRD  od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30, p. 24 Naczelnik Wydziału Kryminalnego  Nie jest publikowany
11 Rejestr dzienników dokumentacji i książek ewidencyjnych - WKT Sekretariat Wydziału Kryminalnego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Kryminalnego  Nie jest publikowany
12 Książki dowodów rzeczowych dot. dowodów rzeczowych oraz narkotyków  st. asp. Sebastian Wasiak od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30, p. 25 Naczelnik Wydziału Kryminalnego  Nie jest publikowany

Powyższe zestawienie sporządził: Wojciech Madej

 

ZESPÓŁ D/S OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

l.p. Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeżeli tak to gdzieCzy jest publikowany, jeżeli tak to gdzie
1 Rejestr zaświadczeń o odbyciu szkolenia z OIN


 
Pełonomocnik ds. OIN KMP w Siemianowicach Śl. w godz. urzędowania Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
2 Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa Pełonomocnik ds. OIN KMP w Siemianowicach Śl. w godz. urzędowania Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
3 Rejestr umorzonych postępowń sprawdzających Pełonomocnik ds. OIN KMP w Siemianowicach Śl. w godz. urzędowania Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
4 Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa Pełonomocnik ds. OIN KMP w Siemianowicach Śl. w godz. urzędowania Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
5 Rejestr akt postępowań sprawdzających Pełonomocnik ds. OIN KMP w Siemianowicach Śl. w godz. urzędowania Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
6 Dzienniki korespondencyjne Pełonomocnik ds. OIN KMP w Siemianowicach Śl. w godz. urzędowania Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
7 Centralna ewidencja zbiorów danych osobowych przetwarzanych manualnie w KMP w Siemianowicach Śl.  Pełonomocnik ds. OIN KMP w Siemianowicach Śl. w godz. urzędowania Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
8 Rejestr wydanych zaświadczeń o przeszkoleniu KSI
 
Pełonomocnik ds. OIN KMP w Siemianowicach Śl. w godz. urzędowania Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
9 Ewidencja osób upoważnionych i użytkowników końcowych do dostępu do KSI Pełonomocnik ds. OIN KMP w Siemianowicach Śl. w godz. urzędowania Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany

Powyższe zestawienie sporządził: Rafał Sodo

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO 

l.p. Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeżeli tak to gdzie
1 Dziennik korespondencyjny  Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Nie jest publikowany
2 Dziennik podawczy Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Nie jest publikowany
3 Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Nie jest publikowany
4 Rejestr zatrzymanych praw jazdy  Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Nie jest publikowany
5 Rejestr Sporządzonych kart PRD-5 przez funkcjonariuszy WRD Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Nie jest publikowany
6 Rejestr Sporządzonych kart PRD-5 przez oskarżycieli publicznych  Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Nie jest publikowany
7 Rejestr pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych (5 alkosensorów, 3 RMP).  Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Nie jest publikowany

Powyższe zestawienie sporządzi: Krzysztof Lampa

WYDZIAŁ PREWENCJI

l.p. Nazwa prowadzonego rejestru, Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeżeli tak to gdzie
1 Dziennik korespondencji przychodzącej Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
2 Książka doręczeń przesyłek miejscowych Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
3 Rejestr książek i dzienników Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30
 
Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
4 Rejestr wokand Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
5 Rejestr Meldunków Informacyjnych Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
6 Rejestr sporządzonych kart PRD-5 przez oskarżycieli publicznych Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
7 Rejestr aktów prawnych Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich  Nie jest publikowany
8 Rejestr wniosków wychodzących do SR Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
9 Rejestr Niebieskich Kart Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
10 Rejestr druków ścisłego zarachowania MKK Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
11

Ewidencja wyjść w godzinach pracy

Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany
12

Ewidencja obecności

Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich Nie jest publikowany

 Powyższe zestawienie przygotował: Sławomir Góras

Metryczka

Data publikacji 11.10.2011
Data modyfikacji 07.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tatiana Lukoszek
Osoba udostępniająca informację:
Tatiana Lukoszek Rzecznik
Osoba modyfikująca informację:
Tatiana Lukoszek
do góry