Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

Przyjmowanie i załatwianie spraw


Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publiczne KMP w Siemianowicach Śląskich mogą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować bezpośrednio do komórek organizacyjnych dysponujących taką informacją pod niżej wymienionymi adresami i telefonami kontaktowymi

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej KMP w Siemianowicach Śląskich mogą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować bezpośrednio do komórek organizacyjnych dysponujących taką informacją pod niżej wymienionymi adresami i telefonami kontaktowymi.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Pod niżej wymienionymi telefonami i adresami można uzyskać również informacje na temat stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania:
 

Komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich 

e- mail telefon   komórka organizacyjna 
prewencja@siemianowice.ka.policja.gov.pl 

(32)

3596-260

  Wydział Prewencji
rd@siemianowice.ka.policja.gov.pl 

(32)

3596-290

  Wydział RuchuDrogowego 
kryminalny@siemianowice.ka.policja.gov.pl  (32) 3596-280    Wydział Kryminalny 
 pg@siemianowice.ka.policja.gov.pl  (32) 3596-271     Referat do walki z Przestępczością Gospodarczą
kadry@siemianowice.ka.policja.gov.pl   (32) 3596-218   Zespół Kadr i Szkolenia 
rafal.sodo@siemianowice.ka.policja.gov.pl  (32) 3596-216   Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
teleinformatyka@siemianowice.ka.policja.gov.pl  (32) 3596-248   Zespół Łączności i Informatyki 
rzecznik@siemianowice.ka.policja.gov.pl

(32)

3596-278

  Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo- Informacyjnych 
komendant@siemianowice.ka.policja.gov.pl  (32 ) 3596-212    Jednoosobowe Stanowisko ds. Prezydialnych
 finanse@siemianowice.ka.policja.gov.pl 

  (32)       3596-222

  Zespół Finansów i Zaopatrzenia
       

Metryczka

Data publikacji 03.10.2008
Data modyfikacji 26.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tatiana Lukoszek
Osoba udostępniająca informację:
Tatiana Lukoszek rzecznik
Osoba modyfikująca informację:
Tatiana Lukoszek
do góry